UITGANGSPUNTEN

Onze uitgangspunten zijn leidend bij de activiteiten die we ondernemen:
EEN LEVENDE CULTUUR

Leiden is trots op de culturele historie en is tegelijkertijd een stad met ruimte voor cultureel experiment, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe verbindingen, nieuwe producties en autonome kunst.DIVERSITEIT EN INCLUSIE


Er ontstaat geen vernieuwing zonder nieuwe perspectieven aan tafel. Iedereen heeft recht op deelname aan kunst en cultuur. Daarom werken we aan een zo gelijkwaardig en toegankelijk mogelijke kunst- en cultuursector.


DUURZAAMHEID


Duurzaamheid in de cultuursector is essentieel voor evenwicht tussen welzijn voor mensen, behoud van onze planeet en cultureel ondernemerschap.