THEMA’S


Als Cultuurtafel Leiden zetten we ons o.a. in voor de volgende thema’s: 

Leiden als stad van cultuureducatie & -participatie


Om ervoor te zorgen dat kunst en cultuur gaat leven voor de hele stad is het noodzakelijk dat iedereen zo jong mogelijk kennis maakt met cultuur en tot zo oud mogelijk deelneemt aan allerhande culturele activiteiten.


Investeringsprogramma Kunst & Cultuur

De positionering van Leiden als stad van kennis en cultuur vraagt om een investeringsniveau dat daar recht aan doet.


Een transparante, onafhankelijke en vakkundige subsidiesystematiek


De Leidse kunst- en cultuursector verdient een nieuw subsidiesysteem dat door Gemeente Leiden en de sector als gelijkwaardige partners van begin tot eind wordt vormgegeven en dat leidt tot een transparante, onafhankelijke en vakkundige verdeling van het Leidse cultuurbudget.