Aan de Cultuurtafel Leiden voeren we het gesprek over de toekomst van de kunst- en cultuursector in Leiden om bij te dragen aan het welzijn van de Leidenaren en de ontwikkeling van de levendige stad.THEMA’S


Als Cultuurtafel Leiden zetten we ons o.a. in voor de volgende thema’s: 

Leiden als stad van cultuureducatie & -participatie


Om ervoor te zorgen dat kunst en cultuur gaat leven voor de hele stad is het noodzakelijk dat iedereen zo jong mogelijk kennis maakt met cultuur en tot zo oud mogelijk deelneemt aan allerhande culturele activiteiten.


Investeringsprogramma Kunst & Cultuur

De positionering van Leiden als stad van kennis en cultuur vraagt om een investeringsniveau dat daar recht aan doet.


Een transparante, onafhankelijke en vakkundige subsidiesystematiek


De Leidse kunst- en cultuursector verdient een nieuw subsidiesysteem dat door Gemeente Leiden en de sector als gelijkwaardige partners van begin tot eind wordt vormgegeven en dat leidt tot een transparante, onafhankelijke en vakkundige verdeling van het Leidse cultuurbudget.

UITGANGSPUNTEN

Onze uitgangspunten zijn leidend bij de activiteiten die we ondernemen:
EEN LEVENDE CULTUUR

Leiden is trots op de culturele historie en is tegelijkertijd een stad met ruimte voor cultureel experiment, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe verbindingen, nieuwe producties en autonome kunst.DIVERSITEIT EN INCLUSIE


Er ontstaat geen vernieuwing zonder nieuwe perspectieven aan tafel. Iedereen heeft recht op deelname aan kunst en cultuur. Daarom werken we aan een zo gelijkwaardig en toegankelijk mogelijke kunst- en cultuursector.


DUURZAAMHEID


Duurzaamheid in de cultuursector is essentieel voor evenwicht tussen welzijn voor mensen, behoud van onze planeet en cultureel ondernemerschap.NIEUWS


Volgende meeting: 4 juli 2024, 17:00u

De Cultuurtafel bestaat op dit moment uit 13 vaste deelnemers. Dat zijn vertegenwoordigers van de verschillende cultuurinstellingen in de stad.
Iedere vergadering hebben we twee extra plekken aan tafel voor geïnteresseerden uit de sector die iets willen agenderen.
Heb je een onderwerp dat je graag wil bespreken? Stuur dan uiterlijk een week van te voren even een mail naar: info@cultuurtafel-leiden.nl


UPDATE CULTUURTAFEL LEIDEN
13 april 2024

Sinds de lancering op 9 februari is de Cultuurtafel Leiden twee keer bij elkaar gekomen. Hieronder een korte update per thema:

- Investeringsniveau.
De Cultuurtafel wil richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 cultuur hoog op de agenda krijgen in de partijprogramma’s. Daarvoor worden de komende tijd cijfers verzameld van:

   o Hoogte van de huidige subsidies, de ontwikkeling daarvan en een benchmark met vergelijkbare steden
   o De economische waarde van cultuur voor de stad

- Subsidiestelsel:
De Cultuurtafel is aangesloten bij het traject dat Blueyard op het moment aan het uitvoeren is voor de gemeente. We nemen deel aan de verschillende sessies om te zorgen voor een transparante, onafhankelijke en vakkundige verdeling van de subsidies.

- Educatie:
Door de cultuurtafel wordt een inventarisatie gedaan naar de huidige cultuurvisie op cultuureducatie en een plan ontwikkeld voor de toekomst

- Positionering Leiden:
De Cultuurtafel is aangesloten bij een proces voor een nieuwe (merk)positionering voor de stad Leiden. Uitgangspunt is dat cultuur in een nieuwe positionering naast kennis een van de twee hoofdpijlers van de stad blijft.

Heb je een (ander) thema dat je wil agenderen, mail dan naar info@cultuurtafel-leiden.nl, dan bekijken we wanneer we dat op de agenda kunnen zetten.

_____________________________________________________________________________


CULTUURTAFEL LEIDEN GELANCEERD!
9 februari 2024


Foto: Par-pa fotografie


Op vrijdag 9 februari is in de Makerscentrale de Cultuurtafel Leiden gelanceerd, een nieuwe samenwerking in de lokale kunst- en cultuursector met een gezamenlijke langetermijnagenda.

De eerste doelen van de Cultuurtafel Leiden zijn om cultuureducatie en -participatie van jong tot oud te versterken, om te zorgen dat er een investeringsprogramma komt dat recht doet aan het profiel van Stad van Kennis en Cultuur, en om samen met de gemeente tot een nieuwe subsidiesystematiek te komen. Daarnaast wil de Cultuurtafel Leiden meer aandacht voor levende cultuur, naast de bestaande aandacht voor historie en erfgoed, en moet de cultuursector gelijkwaardiger en toegankelijker voor iedereen worden.

Rutger Brouwer van de Nobel: "Met Corona achter ons vinden we het tijd voor een nieuwe inhoud en vorm, met gezamenlijke ambities en met een bredere vertegenwoordiging uit de stad. We vinden het belangrijk dat de grotere instellingen samen met de makers, de festivals en de producenten de ambities en uitdagingen van de kunst- en cultuursector in de stad aangaan.”

OVER ONSDe leden van de Cultuurtafel hebben naast hun sectorale expertise altijd een overkoepelend perspectief dat verder reikt dan individuele belangen. De Cultuurtafel nodigt gasten uit om over specifieke agendapunten mee te praten.


DEELNEMENDE ORGANISATIES


Op dit moment bestaat de Cultuurtafel uit vertegenwoordigers van:

Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal, Theater Ins Blau, Pieterskerk Leiden, Museum De Lakenhal, Cultuurfonds Leiden, Nobel, BplusC, De Veenfabriek, Leiden International Film Festival, ROEM, ARS, Wibar en Theater de Generator.


CONTACT


Heb je een idee of suggestie, of wil je iets agenderen en aanschuiven aan de Cultuurtafel Leiden?
Mail naar:

info@cultuurtafel-leiden.nl